Szczyrk..............................      Pamietamy?       .............................

      2003r.      
Tylko Antoni na razie cos ma

Do strony tytulowej