Tadeusz (R)..............................      i (narazie) nic...      .............................Do strony tytulowej