Wstępna uwaga
Konieczność umieszczenie tego artykułu w tym miejscu wyjaśniam na samym jego końcu.
Tutaj przypominam, że wszystkie zdjęcia ukrywają się za kolorowymi słowami w tekscie.